"Сall-орталық телефоны 8(717-2)55-22-66"

Хош келдіңіз!

Біз Сізбен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ ақпараттық электрондық сатып алу жүйесінің веб-порталында жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Жүйе сатып алу үдерісін жүзеге асыруға арналған және Интернет желісіне қосылған кез келген компьютерден тапсырыс беруші, ұйымдастырушы немесе өнім беруші ретінде электрондық сатып алуға қатысуға мүмкіндік береді. Ақпараттық жүйе баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу тәжірибелік-өнеркәсіптік пайдалану жүргізу кезеңінде пилоттық режимде жұмыс істейтініне Сіздің назарыңызды аударамыз.

 


Қазақстан Республикасының резиденттеріне сатып алуларда қатысу үшін 5 қадам

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне сатып алуларда қатысу үшін 5 қадам 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Пайдаланушының бағдарламалық қамтамасыз етуін орнату

on-line режимінде өтінімді ойдағыдай тапсыру үшін Сіз бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуыңыз қажет: ҰКО және Java (1.6) тамырлы сертификаттары. Бұл үшін көшіру пернесін басыңыз және орнату файлын іске қосыңыз.

Java

download

 ҰКО тамырлы сертификаттары       

download

 

 

 

 


ЖАҢАЛЫҚТАР
24-02-2017

В связи с тем, что имеются факты отклонения Заказчиками заявок потенциальных поставщиков по причине – «заявка на участие в электронном тендере содержит неверную информацию о первом руководителе юридического лица» и т.д., а также в соответствии с п.1 Соглашения об участие в Системе, подписанного Вашей организацией при регистрации в Информационной системе электронных закупок  АО «Самрук-Казына» (далее-Система):
- «Участник несет ответственность за достоверность и полноту информации о себе, указанной в Заявлении на регистрацию в Системе, и обязуется поддерживать эту информацию в актуальном состоянии».
На основании изложенного, просим актуализировать и поддерживать актуальность информации о Вашей организации в Личном кабинете Системы, в том числе:
- наименование организации;
- организационно-правовая форма;
- сведения о свидетельстве государственной регистрации;
- ФИО и должность первого руководителя;
- адресные сведения;
- контактные данные;
- банковские сведения;
- иные сведения о Вашей организации.


«Жүйеде тіркелу үшін Ұлттық Куәландыру Орталығынан Электрондық-цифрлық қолтаңбаны алу қажет»

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ


Порталдың пайдаланушыларын қолдау (жұмыс күндері 09:00-ден 19:00-ге дейін),

мына электрондық почта:suрроrt@sкс.кz

және телефон: 8 (7172) 55 22 66


 

 

 
 
 

ҰСЫНЫЛАТЫН БАҒДАРЛАМАЛАР: